Kako se uporablja?

Uporabnik opravi svojo potrebo. Po izločanju tekočine uporabnik ne potrebuje narediti nič, saj se vsa tekočina filtrira v spodnji zrakotesni rezervar.

Po drugih potrebah pa uporabnik po zaključku posipa z žagovino. Žagovina vpije vlago iz blata kar posledično pospeši proces razgradnje in zmanjša vonjave. Prednost žagovine je, da uporabnik vidi le sloj žagovine.

vir: http://www.preventivarevija.si

Kako deluje sistem?

Tekoči in trdi delci človeškega odpadka gredo v isto odprtino(1). Tekoči del se preko filtrov zbere v spodnjem rezervarju(5), ki ima zrako-nepropustni sifon. Le-ta preprečuje tvorbo neprijetnih plinov.
Trdi del se zadržuje v zračnih naravnih vrečah(3). Vreče dodatno zračijo in sušijo blato ter se skupno kompostirajo na končnem kompostnem kupu.

Kako zamenjamo kompostnik?

Kompostnik hitro in enostavno zamenjamo. Odklenemo in odpremo vratca na zadnjem delu sanitarij in povlečemo poln kompostnik ven.
Sledi vstavljanje praznega na isto mesto, kjer je bil poln. Preverimo tudi z notranje strani stranišča, če je luknja poravnana s kompostnikom. Vratca zaklenemo in sanitarije so ponovno v uporabi.

Praznjenje polnega kompostnika

Kompostnik izpraznimo tako, da enostavno polno vrečo zamenjamo s prazno. Poskrbimo, da je nova vreča postavljena tik ob robu luknje v kompostniku.
Urin praznimo preko pipe v zato namenjene rezervarje.

Kaj naredimo z "odpadkom"?

Blato kompostiramo na poseben sonaraven način brez uporabe energije ali kakršnekoli kemikalije. Urin dodajamo občasno za humifikacijo komposta. 

Po ciklu 12 mesecev, se celoten odpadek predela v prvovrstni organski kompost, ki ga lahko preuporabimo za gnojilo.

Trenutno delamo tudi na postopku izdelave briketov za biomasne peči. Blato ima visoko energetsko vrednost in je lahko tudi vir toplote.