Smo ambasadorji trajnostnih rešitev za sanitarije

 

NAŠA MISIJA

V podjetju KAKIS želimo ponujati najbolj trajnostne sanitarije na trgu. Želimo povečati uporabo ekoloških stranišč in odpraviti kemične sanitarije do leta 2022. Do omenjenega leta želimo ustvariti vsaj 10 novih zelenih delovnih mest, kjer bodo zaposleni stremeli k skupnemu cilju krožnega gospodarstva brez odpadkov in brez onesnaževanja.

 


NAŠA VIZIJA

Naša vizija je ustvariti svet, kjer ne bo onesnaževanja in odpadkov. Svet, kjer bodo vsi zemljani imeli dostojne in ekološke sanitarije. Svet, katerega bomo ponosno predajali bodočim generacijam. KAKIS želi pomagati svetovnemu prebivalstvu, od razvitih držav do najbolj revnih. Od mestnih lokacij vse do najbolj odročnih lokacij. Vsi imamo pravico do dostojnih sanitarij, bodisi ste na glasbeni prireditvi, se sproščate v parku, hodite v gore ali počinkujete na samotnem otoku. Zato želimo popeljate ekološke sanitarije v vsak dom, vsako prireditev in v vsako državo.
 

NAŠA EKIPA

David KodarinDAVID KODARIN

generalni direktor

David Kodarin je generalni direktor podjetja KAKIS. Osredotočen ja na finance, marketing, prodajo in rast podjetja. Del svojih obveznosti nameni tudi razvoju in operativnim dejavnostim.

David je univerzitetno diplomirani inženir gradbeništva, smer ekološko in komunalno inženirstvo. Med študiji se je udeležil kar štirih Erasmus študentskih izmenjav in ducat manjših mednarodnih izmenjav.

Po zaključenem študiji je delal na področju raziskovanja, na področju projektive in operative v gradbeništvu in na prodaji. Delal je v Luxemburgu, Nemčiji, Belgiji, Franciji ter Sloveniji.

David je zelo zagrižen podjetnik, velik navdušenec tehnologije in zelo ekološko naravnan. Njegov slogan je: “Nič ni nemogoče, potrebno je najti le pravo rešitev!”

Email    |     LinkedIn

 


Miha KrečičMIHA KREČIČ

tehnični direktor

Miha Krečič je tehnični direktor v podjetju KAKIS. Zadolžen je za področje razvoja, proizvodnje, prodaje in rasti podjetja.

Miha je univerzitetno diplomirani inženir gradbeništva, smer konstrukterstvo. Diplomiral je iz področja BIM (Building Information Modeling) in iz digitalizacije operativnega gradbeništva.

Ima številče izkušnje iz operativnega gradbeništva in je vrsto let deloval kot vodja razvojnih projektov.

 

Email    |     LinkedIn